LOKAJ, T. Extrakce metadat z vědeckých článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Otrusina, Lubomír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dytrych, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34922