SKOČOVSKÝ, P. Diskrétní simulace v Javě: Plánování procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinek, David

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34500