SVĚCHOVSKÝ, R. Vyhlazování polygonálních modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švub, Miroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34647