HRAZDIL, J. Jabber/XMPP robot pro vyhledávání pomocí Google [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Weiss, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14950