VIERERBL, D. GIS systém pro správu nalezišť přírodních zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 14965