HÁK, L. Internetový obchod Galerie obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stryka, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 15053