ŠALPLACHTA, P. Aplikace pro odhalování plagiátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Techet, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 15042