VONDRÁŠEK, P. Interaktivní nástroj pro úpravu 3D polygonálních modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15065