KUBALÍK, J. Multimediální prohlížeč pro přednášky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Schwarz, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Potúček, Igor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15184