HRDLIČKA, P. Rozpoznávač izolovaných slov pro ovládání elektronických slovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Grézl, František

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15188