LENGYEL, K. Ovládání robotického manipulátoru mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15170