ILAVSKÝ, Ľ. Projekt rozšíření služeb výukového centra autoškoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15005