VRTÍLEK, M. Testování výkonnosti aktivních síťových prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 14991