MACEK, J. Grafické animace metod řešení úloh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jurka, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15075