DOLÍHAL, L. Kombinovaná syntaktická analýza založená na několika metodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Masopust, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14985