ČEVELA, M. Informační systém pro správu IT projektů malých firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Masopust, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15175