VLČEK, A. Vizualizace tekoucí vody v krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Seeman, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15193