MOHELNÍK, P. Zobrazení závodní dráhy s úrovní detailu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78647