VYROUBALOVÁ, J. Software pro metodu spektroskopie LIBS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mráček, Štěpán

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79956