JENČO, M. Rozpoznání počasí z pohledu venkovní stacionární kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juránková, Markéta

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79710