RYBNÍČEK, J. Vzdálené řízení modelového vozidla přes webové rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Crha, Adam

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79814