TŮMA, J. Aplikace pro YES/NO alternativní komunikaci pro osoby s mentálním postižením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78433