LICHOTA, L. Lineární gramatické systémy a jejich aplikace v sytaktické analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Solár, Peter

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79650