SKÁCEL, J. Systémy paralelních gramatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horáček, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79806