BRYCHTA, T. Bezdrátové senzory pro inteligentní domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Korček, Pavol

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Viktorin, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 80001