PRES, M. Port hry Digger na současné operační systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79426