DOBEŠ, P. Topografické mapování elektrické aktivity mozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kupková, Karolína

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79788