MAINUŠ, M. 3D hra s technologií Leap Motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zahrádka, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 79900