VYSKOČIL, P. Monitorování provozu Radius pomocí IPFIX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79720