HRABEC, P. Objektová databáze v prostředí GlobalsDB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79866