ZUBATÝ, P. Grafické rozhraní systému autopilota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rydlo, Karol

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79757