ČERNÍK, T. Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 79789