NESVADBA, T. Rekonstrukce 3D modelu obličeje pomocí zařízení Kinect [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Štěpán

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79582