KRYL, J. Navigace pro piloty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlk, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79753