MÁLEK, J. Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Plášek, Otto

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pur, Kamil

Navrhovaná známka

eVSKP id 95518