KRUPA, F. Energetický audit vodovodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Tuhovčák, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Viščor,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 95475