ŠVANCAROVÁ, J. Design kávovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B. Středový motiv vlny dynamizuje jinak stabilní bočními bloky uzavřený objekt. Integrování zásobníků (na suchý odpad, mléko) zjednodušuje celek jak po estetické stránce, tak uživatelsky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Solidně zpracovaná textová část DP. Výhrady k tvarovému řešení: Původní zajímavý nápad s použitím motivu „vlny“ zůstal nakonec nevyužit. V konečném návrhu byla „vlna“ ořezána, vložena do krabice a doplněna nepřehledným hranatým výdejníkem. Ztratila tak svou veškerou eleganci. Výsledek působí těžkopádně. Tvarová kultivace: D; barevnost modelu: C; model: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 50634