KRATOCHVÍL, A. Novostavba polyfunkční budovy, Jihlava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nováková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 95469