MALÉŘOVÁ, T. Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Věrný, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 95519