POTOČKOVÁ, M. Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti betonu v tlaku v konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Misák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocáb, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 95599