ROUBCOVÁ, V. Optimalizace financování bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Oslíková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 95626