VISZLAY, V. Ohýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Seitl, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimonová, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 95754