JANÍKOVÁ, D. Ocelová lávka pro pěší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bajer, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Barnat, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 95402