KLON, J. Modelování lomového procesu v kvazikřehkých materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Eliáš, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 95435