PLEVA, J. Marketingové plánování ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

MBA, Ludmila Filová,

Navrhovaná známka

eVSKP id 95590