PASEKA, S. Analýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Marton, Daniel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 95577