VYSLOUŽIL, L. Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Maurerová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blasinski, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 95779