ŠROTOVÁ, Z. Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šafránková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 95702