VANÍČEK, P. Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zubíček,, Vojtěch

Navrhovaná známka

eVSKP id 95739