JAUERNIG, J. Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Petr, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 95409